Polityka prywatności

Polityka Prywatności

1. Wstęp

1.1 Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności wszystkich odwiedzających stronę; poniżej zamieszczamy informacje o tym, jak będziemy obchodzili się z danymi pozostawionymi przez Użytkownika na stronie.
1.2 Korzystając tej strony i zgadzając się na poniższą Politykę Prywatności, zgadzasz się na użycie cookies zgodnie z jej zasadami.

2. Autor

2.1 Ten dokument został stworzony przy użyciu szablonu SEQ Legal (http://www.seqlegal.com).

3. Zbieranie informacji prywatnych

3.1 Możemy zbierać, przechowywać oraz wykorzystywać następujące dane prywatne: 
(a) informacje dotyczące Twojego komputera i Twoich wizyt na tej stronie oraz sposób, w jaki jej używasz (włączając adres IP, położenie geograficzne, źródło przekierowania, długość wizyty, odsłony podstron oraz ścieżkę nawigacji);
(b) informacje, które podajesz podczas rejestracji na naszej stronie (włącznie z adresem e-mail);
(c) informacje, które podajesz podczas wypełniania danych w profilu (włącznie z nazwiskiem oraz numerem telefonu);
(d) informacje, które podajesz podczas zapisywania się do naszych powiadomień e-mail lub/oraz newslettera (włącznie z nazwiskiem i adresem e-mail)
(e) informacje podawane na potrzeby dokonania zakupu przedmiotów lub/oraz usług sprzedawanych za pomocą tej strony oraz innych transakcji, w których uczestniczysz przy użyciu tej strony (włącznie z nazwiskiem, adresem, numerem telefonu oraz adresem e-mail);
(f) informacje podawane na potrzeby wiadomości, które do nas wysyłasz oraz tych przesyłanych przez naszą stronę (włącznie z treścią wiadomości oraz metadanymi powiązanymi z wiadomością); oraz
(g) wszelkie inne prywatne informacje, które zdecydujesz się nam udostępnić.
3.2 Przed zamieszczeniem danych osobowych innej osoby musisz uzyskać jej zgodę na ich używanie i przetwarzanie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

4. Wykorzystywanie danych osobowych

4.1 Dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem strony będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub na odpowiednich stronach serwisu.
4.2 Mogą one zostać użyte w celu: 
(a) administrowania naszą stroną internetową oraz realizacji usług świadczonych w serwisie;
(b) personalizacji strony;
(c) umożliwienia korzystanie z usług oferowanych przez stronę;
(d) wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem strony;
(e) dostarczania usług zakupionych za pośrednictwem strony;
(f) wysyłania dokumentów takich jak: oświadczenia, faktury, przypomnienia o płatności oraz uiszczania płatności;
(g) przesyłania niekomercyjnych ofert marketingowych;
(h) przesyłania zamówionych powiadomień e-mail;
(i) przesyłania zamówionego newslettera e-mail (możesz z niego zrezygnować w dowolnej chwili powiadamiając nas o tym);
(j) przesyłania drogą e-mailową komunikatów marketingowych dotyczących naszej działalności, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować (możesz zrezygnować w dowolnej chwili powiadamiając nas o tym);
(k) udzielania odpowiedzi na zapytania i skargi składane przez Ciebie, a dotyczące naszej strony internetowej;
(l) utrzymania bezpieczeństwa strony oraz w celu zapobiegania oszustwom.
4.3 W przypadku podania przez Ciebie danych osobowych z pozwoleniem na publikację, opublikujemy je na naszej stronie oraz będziemy nimi rozporządzać zgodnie z licencją, jakiej nam udzielisz.
4.4 Możesz ograniczyć publikację swoich danych przez zmianę ustawień prywatności, które znajdziesz na stronie .
4.5 Nie będziemy udostępniali żadnych danych osobowych osobom trzecim do celów marketingowych, ani do dalszego udostępniania bez wyraźnej zgody użytkownika.

5. Ujawnianie danych osobowych

5.1 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu z naszych pracowników, funkcjonariuszom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, producentom, dystrybutorom lub podwykonawcom, jeżeli uznamy, że jest to niezbędne do wypełnienia celów określonych w niniejszej Polityce .
5.2 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi należącemu do naszej grupy spółek (oznacza to: nasze spółki zależne, holding oraz jego spółki zależne), jeżeli uznamy, że jest to niezbędne do wypełnienia celów określonych w niniejszej Polityce.
5.3 Możemy ujawnić dane osobowe: 
(a) jeżeli jest to wymagane przepisami prawa;
(b) na potrzeby toczących się oraz przyszłych postępowań sądowych;
(c) w celu stanowienia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania informacji osobom trzecim w celu zapobiegania oszustwom oraz zmniejszenia ryzyka kredytowego).
5.4 Nie ujawnimy Twoich danych osobowych osobom trzecim z wyjątkiem przypadków wspomnianych w niniejszej Polityce Prywatności.

6. Międzynarodowy transfer danych

6.1 Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane, przetwarzane oraz przekazywane w którymkolwiek kraju, w którym działamy, w celu umożliwienia nam korzystania z nich zgodnie z niniejszą Polityką.
6.2 Informacje, które gromadzimy mogą być przekazywane do krajów nieposiadających odpowiadających europejskim praw chroniących dane osobowe. Są to: Stany Zjednoczone, Rosja, Japonia, Chiny oraz Indie.
6.3 Dane, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub udostępniasz nam do publikacji mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec użyciu ich lub niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie.
6.4 Użytkownik niniejszej strony zgadza się na transfer danych osobowych opisany w sekcji 6 niniejszej Polityki .

7. Przechowywanie danych osobowych

7.1 Sekcja 7 niniejszej Polityki określa zasady i procedury przechowywania danych, mające na celu zapewnienie wywiązania się przez nas z naszych obowiązków prawnych dotyczących przechowywania i usuwania danych osobowych.
7.2 Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach nie będą przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne.
7.3 Niezależnie od innych postanowień zawartych w sekcji 7 niniejszej Polityki będziemy przechowywać następujące dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe: 
(a) tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa;
(b) jeżeli zdecydujemy, że dokumenty mogą być istotne dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; oraz
(c) w celu stanowienia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania informacji osobom trzecim w celu zapobiegania oszustwom oraz zmniejszenia ryzyka kredytowego).

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

8.1 Podejmiemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające utracie, niewłaściwemu użyciu lub zmianie jakichkolwiek danych osobowych.
8.2 Będziemy przechowywać wszystkie dane na bezpiecznych (zabezpieczonych firewallem i hasłem) serwerach.
8.3 Wszystkie informacje dotyczące transakcji finansowych dokonywanych drogą elektroniczną przy użyciu naszej strony będą chronione przez technologię szyfrującą.
8.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przekazywanie informacji przez Internet jest z natury niebezpieczne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych drogą internetową.
8.5 Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie używanego przez użytkownika hasła logowania na stronę. Nigdy nie poprosimy Cię o jego podanie (z wyjątkiem momentu logowania na stronę).

9. Zmiany

9.1 Możemy aktualizować niniejszą Politykę, a każdą uaktualnioną wersję opublikujemy za pośrednictwem naszej strony internetowej.
9.2 Powinieneś sprawdzać tę stronę od czasu do czasu, aby zawsze mieć pewność, że wyrażasz zgodę na wprowadzone zmiany.
9.3 Możemy poinformować Cię o zmianach Polityki za pośrednictwem poczty e-mail.

10. Twoje prawa

10.1 Użytkownik może zwrócić się o udostępnienie wszystkich informacji, które o nim posiadamy. Dostarczenie tych informacji będzie wymagało: 
(a) uiszczenia opłaty (obecnie w wysokości 10 EUR); oraz
(b) dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających tożsamość (akceptowana będzie kserokopia paszportu poświadczona przez radcę prawnego lub bank oraz oryginał rachunku za media zawierający aktualny adres).
10.2 Możemy wstrzymać udostępnienie Ci danych w zakresie dozwolonym przez prawo.
10.3 W dowolnym momencie możesz wystąpić do nas z prośbą o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych.
10.4 W praktyce zwykle będziesz mógł wyrazić zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych, zapewnimy Ci również opcję rezygnacji powyższego .

11. Strony internetowe osób trzecich

11.1 Nasza strona zawiera linki do, oraz szczegóły stron internetowych osób trzecich.
11.2 Nie mamy żadnej kontroli oraz nie odpowiadamy za Politykę Prywatności oraz praktyki stron internetowych osób trzecich.

12. Aktualizacja informacji

12.1 Prosimy o powiadomienie nas w przypadku konieczności poprawienia lub uaktualnienia posiadanych przez nas Twoich danych osobowych.

13. Nasze dane

13.1 Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez Kvant spol. s.r.o.
13.2 Jesteśmy zarejestrowanie w Słowacji pod numerem rejestracyjnym 31398294, biuro rejestrowe mieści się na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Komeńskiego, adres: Mlynská Dolina, Bratislava, 842 48, Slovakia
13.3 Nasza główna siedziba mieści się: Opavská 24, Bratislava, 831 01, Slovakia.
13.4 Skontaktujesz się z nami:
(a) listownie, przy użyciu adresu zamieszczonego powyżej;
(b) przez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej;
(c) telefonicznie pod numerem zamieszczonym na naszej stronie internetowej w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku; lub
(d) przy użyciu adresu e-mail zamieszczonego na naszej stronie internetowej